Què oferim

Actualment Excel és una aplicació fonamental per a les Empreses. A ExcelVBA som especialistes en realitzar consultories d'Excel per determinar quins models i processos podem millorar i agilitzar el treball diari.
Aplicant les millors eines que ofereix Excel, ja siguin funcions estàndard o desenvolupaments a mida, aconseguim millorar els rendiments en els processos i augmentar el control i seguretat de les dades emmagatzemades en els sistemes d'informació.

Serveis

- Control i millora dels models existents per aprofitar Excel al 100%
- Funcions, fórmules i càlculs complexos
- Disseny de quadres de control (Dashboards)
- Construir informes i plantilles eficients
- Treballar amb taules i gràfics dinàmics
- Automatització de processos
- Desenvolupament de models amb eines estàndard, sense codi VBA
- Desenvolupament de models amb programació de macros, amb codi VBA

Clients

Alguns dels nostres clients ...


  • Sector: Automoció

  • Sector: Climatització

  • Sector: Suplementació Esportiva

  • Sector: Bateries

Contactar

  ExcelVBA
  Telèfono: 620280038 - 931319002
  Whatsapp: 620280038
  E-mail: info@excelvba.es